Regelgeving en Privacyverklaring

U en ik kunnen dit dossier inkijken. Alleen met uw expliciete toestemming kunnen de gegevens uit uw dossier ingekeken worden door een andere therapeut bij bijvoorbeeld doorverwijzing. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (inzicht en feedback krijgen van een collega). En een klein deel van de gegevens worden gebruikt voor het opstellen van de facturen.

 

Het dossier moet volgens de wet op behandelovereenkomst een bepaalde tijd bewaard worden (Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst, WBGO). Ik ga zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Uw persoonsgegevens zoals emailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen over bijvoorbeeld een vraag van u of over (het verzetten van) een afspraak.

 

Privacy op de factuur

Voor het maken van de factuur worden de volgende gegevens gebruikt;

  • Naam en achternaam, adres en woonplaats
  • geboorte datum
  • datum van het consult
  • een korte omschrijving van de behandeling
  • de kosten van het consult


Privacyverklaring cursus en workshops

De volgende gegevens vraag ik van u;

  • naam en achternaam,
  • emailadres
  • eventueel uw telefoonnummer

 

Dit om u te informeren over de cursus, een inspiratiebrief te mailen en eventueel verandering van lesdagen door te geven. Uw gegevens worden bewaard zolang nodig, denk aan bewaartermijn financiƫle administratie (belastingdienst) en zolang u deelneemt, interesse heeft of ingepland staat voor een cursus of workshop. Na een jaar geen contact gehad te hebben via mail, telefoon of deelname van cursus/workshop/etc., verwijder ik uw gegevens. Mocht u eerder uw gegevens verwijderd willen hebben, dan kunt u dit via een mail aan mij laten weten.


Klachtenregeling

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

 

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

 

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

 

Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/